Horstinge Polled Herefords

Bezoekersteller

Over ons

In 1979 hebben wij, Henk Kuipers en Sonja Oost, de ouderlijke boerderij van Sonja in Achterste Erm overgenomen en hebben gedurende een tiental jaren de varkenshouderij voortgezet, die op het bedrijf aanwezig was. In verband met de grootte van het bedrijf en de steeds strenger wordende milieuregels waren wij genoodzaakt om in 1995 met de varkenshouderij te stoppen. Aangezien bij de boerderij ruim 17 hectare land aanwezig was, grotendeels bestaande uit grasland hebben wij ons georiënteerd op de zoogkoeien houderij.

Tussentijds hadden wij enkele buitenlandse reizen gemaakt naar o.a. Australië en Canada en onze aandacht werd telkens getrokken door de Hereford koeien. Gelet op het karakter van de dieren, het geboorte gemak en het feit dat de dieren zomers en 's winters buiten kunnen blijven lopen was de keuze snel gemaakt. Ook omdat het Hereford ras nog geen algemene bekendheid genoot in Nederland, zagen wij het als een uitdaging om met de Herefords te gaan fokken.

Onze eerste twee dieren werden uit Denemarken geïmporteerd en hebben samen met twee binnenlandse aankopen de basis gelegd voor onze huidige veestapel. We fokken met het type Polled (hoornloos)Hereford dat te vergelijken is met de Canadese en Deense fokkerij. Dat wil zeggen een iets groter type dan het van origine Engelse type. De veestapel breidde door de jaren heen gestaag uit zodat er in 2002 een nieuwe open frontstal is gebouwd waarin de dieren bij de winterdag hun eten krijgen en de dieren kunnen  afkalven. Wij zijn zeer bewust met de fokkerij bezig en hopen op die manier de kwaliteit van de Herefords te kunnen verbeteren. Nieuwe dekstieren worden aangekocht in Denemarken en soms worden ook vrouwelijke dieren aangekocht in Denemarken, om nieuwe bloedlijnen te kunnen introduceren. Ook wordt gebruik gemaakt van sperma van interessante buitenlandse stieren.

Ons doel om tot ongeveer 15 a 16 goede moeder fokdieren te komen hebben wij inmiddels gerealiseerd en kunnen daardoor met enige regelmaat goede fokdieren, zowel stieren als vrouwelijke dieren,  te koop aanbieden.

Bezoek is altijd welkom, maar graag van te voren even bellen.